KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"shove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shove czasownik

shove + rzeczownik
Kolokacji: 17
shove one's hands • shove one's way • shove one's head • shove one's face • shove one's chair • ...
czasownik + shove
Kolokacji: 5
come to shove • try to shove • begin shoving • start shoving • keep shoving
shove + przyimek
Kolokacji: 32
shove into • shove off • shove down • shove up • shove out • ...
shove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
shove aside • shove forward • shove hard • roughly shove • shove away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) aside, away
Kolokacji: 2
(2) forward, backward
Kolokacji: 2
(3) hard, gently
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.