BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"shove one's way" — Słownik kolokacji angielskich

shove one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popychać czyjś droga
  1. shove czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    He shoved his way to the door of the bar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo