TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"scientific" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scientific przymiotnik

scientific + rzeczownik
Kolokacji: 428
scientific research • scientific journal • scientific community • scientific study • scientific evidence • scientific paper • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. scientific journal = czasopismo naukowe scientific journal
3. scientific community = środowisko naukowe scientific community
  • These data will then be made available to the scientific community for further analysis.
  • I haven't seen this type of behavior in the scientific community.
  • It is something that our scientific community gave a lot of thought to.
  • The scientific community has much to answer for as well.
  • He was cut off from friends and the scientific community.
  • A whole list that was a who's who of the scientific community.
  • He started learning English and became part of the international scientific community.
  • At the very beginning, the scientific community was not able to do that.
  • But China's scientific community, in a major report last summer, began a campaign to challenge this policy.
  • "This was one of the first things the scientific community looked at."
4. scientific study = naukowa nauka scientific study
5. scientific evidence = dowody natury naukowej scientific evidence
6. scientific paper = artykuł naukowy (praca naukowa na jakiś temat) scientific paper
7. scientific method = metoda naukowa scientific method
10. scientific literature = literatura naukowa scientific literature
11. scientific data = naukowe dane scientific data
13. scientific theory = teoria naukowa scientific theory
14. scientific instrument = przyrząd laboratoryjny scientific instrument
16. scientific article = naukowy artykuł scientific article
17. scientific experiment = eksperyment naukowy scientific experiment
18. scientific basis = podstawa naukowa scientific basis
20. scientific discipline = naukowa dyscyplina scientific discipline
21. scientific approach = naukowe nadejście scientific approach
22. scientific expedition = ekspedycja naukowa scientific expedition
23. scientific inquiry = naukowe dochodzenie scientific inquiry
26. scientific achievement = naukowe osiągnięcie scientific achievement
29. scientific advance = postęp naukowy scientific advance
30. scientific consensus = naukowy konsensus scientific consensus
32. scientific name = naukowe imię scientific name
34. scientific field = naukowe pole scientific field
35. scientific fact = fakt naukowy scientific fact
36. scientific society = naukowe społeczeństwo scientific society
37. scientific activity = naukowa działalność scientific activity
38. scientific explanation = naukowe wyjaśnienie scientific explanation
39. scientific training = naukowe szkolenie scientific training
40. scientific work = praca naukowe scientific work
42. scientific works = naukowy pracuje scientific works
43. scientific development = naukowe rozwinięcie scientific development
44. scientific meeting = naukowe spotkanie scientific meeting
47. scientific conference = konferencja naukowa scientific conference
48. scientific finding = naukowe orzeczenie scientific finding
49. scientific value = naukowa wartość scientific value
50. scientific career = naukowa kariera scientific career
51. scientific term = termin naukowy scientific term
52. scientific issue = naukowe wydanie scientific issue
53. scientific project = naukowy projekt scientific project
54. scientific report = sprawozdanie naukowe scientific report
55. scientific equipment = naukowe wyposażenie scientific equipment
56. scientific adviser = doradca do spraw naukowych scientific adviser
57. scientific breakthrough = przełom naukowy, przełom w nauce scientific breakthrough
58. scientific director = naukowy dyrektor scientific director
59. scientific world = naukowy świat scientific world
60. scientific program = naukowy program scientific program
61. scientific proof = naukowy dowód scientific proof
63. scientific team = naukowy zespół scientific team
65. scientific process = naukowy proces scientific process
66. scientific debate = naukowa debata scientific debate
67. scientific aspect = naukowy aspekt scientific aspect
68. scientific problem = problem naukowy scientific problem
69. scientific expert = naukowy specjalista scientific expert
70. scientific mind = umysł ścisły scientific mind
72. scientific concept = naukowe pojęcie scientific concept
73. scientific idea = naukowy pomysł scientific idea
75. scientific curiosity = naukowa ciekawość scientific curiosity
80. scientific background = przygotowanie naukowe scientific background
81. scientific reason = wzgląd naukowy scientific reason
82. scientific staff = naukowy personel scientific staff
83. scientific expertise = naukowa biegłość scientific expertise
84. scientific endeavor = naukowe dążenia scientific endeavor
85. scientific center = naukowe centrum scientific center
86. scientific book = naukowa książka scientific book
87. scientific circle = naukowe koło scientific circle
88. scientific exploration = naukowe poszukiwanie scientific exploration
90. scientific matter = naukowa sprawa scientific matter
92. scientific result = naukowy wynik scientific result
93. scientific test = naukowy test scientific test
94. scientific advisor = naukowy doradca scientific advisor
96. scientific researcher = naukowy pracownik naukowy scientific researcher
97. scientific topic = naukowy temat scientific topic
98. scientific cooperation = współpraca naukowa scientific cooperation
99. scientific review = recenzja naukowa scientific review
100. scientific group = naukowa grupa scientific group
przysłówek + scientific
Kolokacji: 5
purely scientific • strictly scientific • most scientific • truly scientific • highly scientific

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.