PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"scientific book" — Słownik kolokacji angielskich

scientific book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowa książka
  1. scientific przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this period he published many scientific books and manuals.

powered by  eTutor logo