KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"scientific proof" — Słownik kolokacji angielskich

scientific proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowy dowód
  1. scientific przymiotnik + proof rzeczownik
    Silna kolokacja

    "The study came to the conclusion that there is no scientific proof of a relationship," he said.

powered by  eTutor logo