"final proof" — Słownik kolokacji angielskich

final proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rewizja
  1. final przymiotnik + proof rzeczownik
    Silna kolokacja

    The final proof came when he had completed the operation of replacement.

    Podobne kolokacje: