"far proof" — Słownik kolokacji angielskich

far proof kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko dowód
  1. far przymiotnik + proof rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And further proof that God had no power over me.

    Podobne kolokacje: