"scientific data" — Słownik kolokacji angielskich

scientific data kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowe dane
  1. scientific przymiotnik + data rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But there has as yet been little scientific data on the medical value of such residential care.

powered by  eTutor logo