"school" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

school rzeczownik

rzeczownik + school
Kolokacji: 575
law school • grammar school • charter school • Graduate School • grade school • Sunday school • Yale School • Wharton School • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. grammar school = szkoła średnia (dla młodzieży 11-18 lat) grammar school
3. charter school = szkoła społeczna (finansowana z pieniędzy publicznych) charter school
4. Graduate School = Uzupełniające studia magisterskie Graduate School
6. Sunday school = szkółka niedzielna Sunday school
7. Yale School = Zamek yale Szkoła Yale School
8. Wharton School = Wharton Szkoła Wharton School
10. magnet school = szkoła z rozszerzonym programem w danej dziedzinie magnet school
14. Parsons School = Duchowni Szkoła Parsons School
15. feeder school = szkoła podstawowa kształcąca kandydatów dla danej szkoły średniej feeder school
16. Guildhall School = Siedziba gildii Szkoła Guildhall School
17. Eastman School = Eastman Szkoła Eastman School
18. convent school = szkoła prowadzona przez siostry zakonne convent school
19. Slade School = Slade Szkoła Slade School
22. art school = akademia sztuk pięknych, szkoła artystyczna art school
  • Go to the local art school or community college and take a Photo 1 course.
  • She did get a record deal, but in a way she's been at art school ever since.
  • The next step was getting into a good art school.
  • This is not an art school, I love to say in class.
  • During the summer there is an art school for children.
  • They also made a state of the art high school to go with it.
  • There are a number of art schools in the country.
  • The new £35 million state of the art school opened on 2 May 2011.
  • It isn't hard for someone who has been to art school, he said.
  • Eight of them at a time came, mostly from art schools.
23. London School = Szkoła londyńska London School
25. flight school = szkoła lotnicza, szkoła latania flight school
29. Chicago school = Chicagowska szkoła Chicago school
30. training school = szkoła dokształcająca nauczycieli training school
31. film school = szkoła filmowa, filmówka film school
32. Harrow School = Brona Szkoła Harrow School
33. Rugby School = Szkoła rugba Rugby School
34. trade school = szkoła zawodowa, szkoła branżowa, zawodówka trade school
35. Texas School = Teksas Szkoła Texas School
38. dance school = szkoła tańca dance school
42. state school = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych) state school
44. community school = szkoła środowiskowa community school
46. language school = szkoła języków obcych, szkoła językowa language school
47. area school = rejonowa szkoła area school
48. parish school = szkółka parafialna parish school
49. day school = szkoła bez internatu day school
50. night school = szkoła wieczorowa night school
51. member school = szkoła członkowska member school
52. church school = prywatna szkoła przykościelna (w USA) church school
53. girls school = dziewczyny szkoła girls school
56. sister school = szkoła bliźniacza sister school
61. Washington School = Szkoła waszyngtońska Washington School
62. college school = szkoła wyższa college'u college school
63. Research School = Szkoła badawcza Research School
65. Brooklyn school = Brooklyn szkoła Brooklyn school
67. Mount Sinai School = Góra Synaj Szkoła Mount Sinai School
68. U.S. school = USA szkoła U.S. school
70. reform school = dom poprawczy reform school
71. Ivy League school = szkoła Ligi Bluszczowej Ivy League school
73. Fletcher School = Fletcher Szkoła Fletcher School
74. Rhode Island School = Rhode Island Szkoła Rhode Island School
76. Harvard Medical School = Harvard wydział medyczny Harvard Medical School
80. Harvard Law School = Harvard wydział prawa Harvard Law School
81. Yale Law School = Zamek yale wydział prawa Yale Law School
82. Harvard Business School = Harvard szkoła handlowa Harvard Business School
83. Harvard Graduate School = Harvard uzupełniające studia magisterskie Harvard Graduate School
84. Johns Hopkins School = Kible Hopkins Szkoła Johns Hopkins School
85. academy school = akademia szkoła academy school
86. Yale University School = Uniwersytet Yale'a Szkoła Wyższa Yale University School
88. school of one's choice = szkoła z czyjś wybór school of one's choice
90. Columbia Law School = Columbia wydział prawa Columbia Law School
91. School of School = Szkoła Szkoły School of School
92. Dalton School = Dalton Szkoła Dalton School
93. Michigan Law School = Michigan wydział prawa Michigan Law School
94. Brooklyn Law School = Brooklyn wydział prawa Brooklyn Law School
95. Columbia University School = Uniwersytet Columbia Szkoła Wyższa Columbia University School
96. Boston University School = Boston Szkoła Wyższa uniwersytecka Boston University School
97. North Carolina School = Północna Karolina Szkoła North Carolina School
98. Stanford Law School = Stanford wydział prawa Stanford Law School
99. boys school = chłopcy szkoła boys school
100. infant school = szkoła dla dzieci od 4 do 8 lat infant school
school + rzeczownik
Kolokacji: 514
school district • school student • school system • school teacher • school board • school official • school bus • school principal • ...
school + czasownik
Kolokacji: 284
school caters • school offers • school teaches • school operates • school participates • school enrolls • school opens • school serves • ...
czasownik + school
Kolokacji: 338
attend school • quit school • finish school • enter school • skip school • teach school • leave school • start school • school run • ...
przymiotnik + school
Kolokacji: 427
high school • public school • secondary school • primary school • elementary school • private school • middle school • medical school • ...
przyimek + school
Kolokacji: 48
after school • to school • from school • in school • before school • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.