"government school" — Słownik kolokacji angielskich

government school kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szkoła rządowa
  1. government rzeczownik + school rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is only one government school up to class 7.

powered by  eTutor logo