"sail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sail czasownik

sail + rzeczownik
Kolokacji: 13
sail the ship • sail a boat • sail the seas • sail several miles • sail one's yacht • ...
czasownik + sail
Kolokacji: 7
begin sailing • start sailing • forced to sail • set sail • sail before returning • ...
sail + przyimek
Kolokacji: 50
sail from • sail into • sail through • sail off • sail over • sail around • sail under • sail out • sail across • sail down • sail up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) on, for, to, with, by, ...
Kolokacji: 12
1. sail towards = żeglować w kierunku sail towards
2. sail via = żagiel przez sail via
3. sail out of = wypłynąć z sail out of
4. sail after = żegluj potem sail after
5. sail until = żeglować do czasu gdy sail until
6. sail during = żeglować podczas sail during
7. sail before = żegluj wcześniej sail before
8. sail against = żeglować przeciwko sail against
9. sail above = żegluj wyżej sail above
10. sail beyond = żegluj dalej sail beyond
11. sail within = żegluj wewnątrz sail within
12. sail upon = żeglować na sail upon
sail + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
sail away • sail high • sail directly • sail later • sail right • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.