"sail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sail czasownik

sail + rzeczownik
Kolokacji: 13
sail the ship • sail a boat • sail the seas • sail several miles • sail one's yacht • ...
czasownik + sail
Kolokacji: 7
begin sailing • start sailing • forced to sail • set sail • sail before returning • ...
sail + przyimek
Kolokacji: 50
sail from • sail into • sail through • sail off • sail over • sail around • sail under • sail out • sail across • sail down • sail up • ...
sail + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
sail away • sail high • sail directly • sail later • sail right • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) away, forth, slowly, onward
Kolokacji: 4
(2) high, majestically, blithely
Kolokacji: 3
1. sail later = żegluj później sail later
3. sail far = żegluj daleko sail far
4. sail alone = żegluj w pojedynkę sail alone
5. sail westward = żegluj na zachód sail westward
6. regularly sail = regularnie żegluj regularly sail
7. once sail = kiedyś żegluj once sail
8. sail eastward = żegluj na wschód sail eastward
9. sail faster = żegluj szybciej sail faster
10. sail early = żegluj wcześnie sail early
11. sail safely = żegluj bezpiecznie sail safely
12. actually sail = faktycznie żegluj actually sail
13. sail downwind = żegluj z wiatrem sail downwind
14. sail upward = żeglować do góry sail upward
15. sail closer = żeglować bliższy sail closer
16. sail long = żegluj długo sail long
17. sail twice = żegluj dwa razy sail twice
18. sail gracefully = żegluj z gracją sail gracefully
19. sail halfway = żegluj w połowie drogi sail halfway
20. sail harmlessly = żegluj niegroźnie sail harmlessly
21. sail competitively = żegluj ambitnie sail competitively
22. sail daily = żegluj codziennie sail daily
23. sail backwards = żegluj do tyłu sail backwards
(6) finally, eventually
Kolokacji: 2
(7) northward, northwards
Kolokacji: 2
(8) southward, southwards
Kolokacji: 2
(9) serenely, calmly
Kolokacji: 2
(10) smoothly, effortlessly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.