"sail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sail czasownik

sail + rzeczownik
Kolokacji: 13
sail the ship • sail a boat • sail the seas • sail several miles • sail one's yacht • ...
czasownik + sail
Kolokacji: 7
begin sailing • start sailing • forced to sail • set sail • sail before returning • ...
sail + przyimek
Kolokacji: 50
sail from • sail into • sail through • sail off • sail over • sail around • sail under • sail out • sail across • sail down • sail up • ...
sail + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
sail away • sail high • sail directly • sail later • sail right • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) away, forth, slowly, onward
Kolokacji: 4
(2) high, majestically, blithely
Kolokacji: 3
1. sail right = prawo żagla sail right
2. sail wide = żegluj szeroko sail wide
3. sail well = żegluj dobrze sail well
4. sail easily = żegluj łatwo sail easily
5. successfully sail = z powodzeniem żegluj successfully sail
6. sail silently = żegluj cicho sail silently
(6) finally, eventually
Kolokacji: 2
(7) northward, northwards
Kolokacji: 2
(8) southward, southwards
Kolokacji: 2
(9) serenely, calmly
Kolokacji: 2
(10) smoothly, effortlessly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.