"sail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sail czasownik

sail + rzeczownik
Kolokacji: 13
sail the ship • sail a boat • sail the seas • sail several miles • sail one's yacht • ...
czasownik + sail
Kolokacji: 7
begin sailing • start sailing • forced to sail • set sail • sail before returning • ...
sail + przyimek
Kolokacji: 50
sail from • sail into • sail through • sail off • sail over • sail around • sail under • sail out • sail across • sail down • sail up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) on, for, to, with, by, ...
Kolokacji: 12
1. sail on = wypłyń sail on
2. sail to = płyń sail to
4. sail with = żeglować z sail with
5. sail in = żegluj sail in
6. sail by = żeglować przez sail by
7. sail at = płyń sail at
8. sail past = żagiel przeszłość sail past
9. sail without = żegluj na zewnątrz sail without
10. sail between = żegluj pośrodku sail between
11. sail aboard = żegluj na pokładzie sail aboard
12. sail toward = żeglować w kierunku sail toward
sail + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
sail away • sail high • sail directly • sail later • sail right • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.