"sail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sail czasownik

sail + rzeczownik
Kolokacji: 13
sail the ship • sail a boat • sail the seas • sail several miles • sail one's yacht • ...
czasownik + sail
Kolokacji: 7
begin sailing • start sailing • forced to sail • set sail • sail before returning • ...
sail + przyimek
Kolokacji: 50
sail from • sail into • sail through • sail off • sail over • sail around • sail under • sail out • sail across • sail down • sail up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) on, for, to, with, by, ...
Kolokacji: 12
1. sail of = żeglować z sail of
2. sail near = żegluj blisko sail near
3. sail about = żeglować około sail about
4. sail close to = płyń blisko sail close to
5. sail beneath = żegluj poniżej sail beneath
6. sail onto = żeglować na sail onto
7. sail among = żeglować wśród sail among
8. sailed since = żeglowany od tej pory sailed since
9. sail behind = żegluj z tyłu sail behind
10. sail alongside = żeglować wzdłuż sail alongside
11. sail back = żegluj z powrotem sail back
12. sail throughout = żegluj przez cały czas sail throughout
13. sail amid = żeglować wśród sail amid
14. sail below = żegluj poniżej sail below
sail + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 49
sail away • sail high • sail directly • sail later • sail right • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.