Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"recruit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recruit czasownik

recruit + rzeczownik
Kolokacji: 105
recruit members • recruit students • recruit players • recruit people • recruit men • recruit volunteers • recruit women • recruit soldiers • ...
czasownik + recruit
Kolokacji: 7
begin recruiting • try to recruit • start recruiting • help recruit • attempt to recruit • ...
recruit + przyimek
Kolokacji: 29
recruited from • recruited into • recruit for • recruit at • recruited in • ...
recruit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
actively recruit • heavily recruited • locally recruited • later recruited • newly recruited • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(2) heavily, lightly
Kolokacji: 2
(4) quickly, hastily
Kolokacji: 2
(5) directly, immediately
Kolokacji: 2
(6) regularly, illegally, easily
Kolokacji: 3
1. regularly recruit = regularnie rekrutuj regularly recruit
2. easily recruited = łatwo rekrutować easily recruited
3. illegally recruited = nielegalnie rekrutować illegally recruited

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.