BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"recruit soldiers" — Słownik kolokacji angielskich

recruit soldiers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żołnierze rekruta
  1. recruit czasownik + soldier rzeczownik
    Silna kolokacja

    And they continue to recruit soldiers, including children, even to this day.

powered by  eTutor logo