BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"recruit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recruit czasownik

recruit + rzeczownik
Kolokacji: 105
recruit members • recruit students • recruit players • recruit people • recruit men • recruit volunteers • recruit women • recruit soldiers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. recruit members = nowy członek członkowie recruit members
8. recruit soldiers = żołnierze rekruta recruit soldiers
9. recruit workers = robotnicy nowego pracownika recruit workers
10. recruit teachers = nauczyciele rekruta recruit teachers
11. recruit candidates = kandydaci rekruta recruit candidates
12. recruit staff = personel rekruta recruit staff
14. recruit friends = przyjaciele rekruta recruit friends
15. recruit agents = agenci rekruta recruit agents
16. recruit employees = pracownicy nowego pracownika recruit employees
17. recruit talent = talent rekruta recruit talent
czasownik + recruit
Kolokacji: 7
begin recruiting • try to recruit • start recruiting • help recruit • attempt to recruit • ...
recruit + przyimek
Kolokacji: 29
recruited from • recruited into • recruit for • recruit at • recruited in • ...
recruit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
actively recruit • heavily recruited • locally recruited • later recruited • newly recruited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.