"recruit several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: recruit women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekrutuj kilka kobiet
  1. recruit czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If not forced to by law, companies don't recruit women.

    Podobne kolokacje: