BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"recruit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recruit czasownik

recruit + rzeczownik
Kolokacji: 105
recruit members • recruit students • recruit players • recruit people • recruit men • recruit volunteers • recruit women • recruit soldiers • ...
czasownik + recruit
Kolokacji: 7
begin recruiting • try to recruit • start recruiting • help recruit • attempt to recruit • ...
recruit + przyimek
Kolokacji: 29
recruited from • recruited into • recruit for • recruit at • recruited in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) from, into, for, at, in, ...
Kolokacji: 14
2. recruit over = rekrutować ponad recruit over
4. recruit throughout = rekrutuj przez cały czas recruit throughout
6. recruited around = rekrutowany wokół recruited around
7. recruit against = rekrutować przeciwko recruit against
8. recruit amongst = rekrutować wśród recruit amongst
9. recruited via = rekrutowany przez recruited via
10. recruited before = rekrutowany wcześniej recruited before
11. recruit across = rekrutuj wszerz recruit across
12. recruit since = rekrutuj od tej pory recruit since
13. recruit without = rekrutuj na zewnątrz recruit without
14. recruited following = rekrutowane następowanie recruited following
15. recruit about = rekrutować około recruit about
recruit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
actively recruit • heavily recruited • locally recruited • later recruited • newly recruited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.