BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"recruit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recruit czasownik

recruit + rzeczownik
Kolokacji: 105
recruit members • recruit students • recruit players • recruit people • recruit men • recruit volunteers • recruit women • recruit soldiers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. recruit members = nowy członek członkowie recruit members
3. recruit workers = robotnicy nowego pracownika recruit workers
4. recruit candidates = kandydaci rekruta recruit candidates
5. recruit employees = pracownicy nowego pracownika recruit employees
6. recruit talent = talent rekruta recruit talent
7. recruit others = rekrutuj innych recruit others
8. recruit patients = pacjenci rekruta recruit patients
9. recruit children = dzieci rekruta recruit children
10. recruit athletes = sportowcy rekruta recruit athletes
11. recruit fighters = boksery rekruta recruit fighters
12. recruit scientists = naukowcy rekruta recruit scientists
13. recruit participants = uczestnicy rekruta recruit participants
14. recruit blacks = czarni rekruta recruit blacks
17. recruit youths = młodości rekruta recruit youths
18. recruit engineers = inżynierowie rekruta recruit engineers
19. recruit investors = inwestorzy rekruta recruit investors
20. recruit experts = specjaliści rekruta recruit experts
21. recruit parents = rodzice rekruta recruit parents
22. recruit Americans = rekrut Amerykanie recruit Americans
23. recruit partners = partnerzy rekruta recruit partners
24. recruit professionals = profesjonaliści rekruta recruit professionals
25. recruit persons = osoby rekruta recruit persons
26. recruit kids = rekrut dzieci recruit kids
27. recruit drivers = kierowcy rekruta recruit drivers
28. recruit applicants = kandydaci rekruta recruit applicants
29. recruit subjects = tematy rekruta recruit subjects
30. recruit youngsters = młode chłopaki rekruta recruit youngsters
31. recruit slaves = niewolnicy rekruta recruit slaves
32. recruit mercenaries = najemnicy rekruta recruit mercenaries
33. recruit veterans = weterani rekruta recruit veterans
(8) staff, faculty, professor
Kolokacji: 3
(13) violation, celebrity
Kolokacji: 2
(14) NHS
Kolokacji: 1
(15) client, customer
Kolokacji: 2
(16) informant, journalist, speaker
Kolokacji: 3
(17) effort, laborer
Kolokacji: 3
(18) militant, activist
Kolokacji: 2
czasownik + recruit
Kolokacji: 7
begin recruiting • try to recruit • start recruiting • help recruit • attempt to recruit • ...
recruit + przyimek
Kolokacji: 29
recruited from • recruited into • recruit for • recruit at • recruited in • ...
recruit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
actively recruit • heavily recruited • locally recruited • later recruited • newly recruited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.