"publisher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publisher rzeczownik

rzeczownik + publisher
Kolokacji: 57
book publisher • magazine publisher • newspaper publisher • music publisher • Crown Publisher • Macmillan Publisher • ...
publisher + rzeczownik
Kolokacji: 4
Publishers Information Bureau • Publishers Association • Publishers Weekly • publisher Faber
publisher + czasownik
Kolokacji: 100
publisher says • published by publishers • publisher receives • publisher rejects • publisher makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. publisher receives = wydawca spotyka się publisher receives
2. publisher takes = wydawca honoruje publisher takes
3. publisher begins = wydawca napoczyna publisher begins
4. publisher sends = wydawca wysyła publisher sends
5. publisher goes = wydawca idzie publisher goes
7. publisher gets = wydawca dostaje publisher gets
9. publisher starts = wydawca zaczyna publisher starts
10. publisher accepts = wydawca akceptuje publisher accepts
11. publisher comes = wydawca przychodzi publisher comes
12. publisher withdraws = wydawca wycofuje publisher withdraws
13. publisher sets = wydawca składa publisher sets
14. publisher pushes = pchnięcia wydawcy publisher pushes
15. publisher puts = wydawca wkłada publisher puts
16. publisher moves = wydawca przeprowadza się publisher moves
17. publisher promotes = wydawca promuje publisher promotes
18. publisher assumes = wydawca przejmuje publisher assumes
20. publisher works = wydawca pracuje publisher works
21. publisher changes = zmiany wydawcy publisher changes
22. publisher charges = opłaty wydawcy publisher charges
23. publisher arranges = wydawca uzgadnia publisher arranges
24. publisher rushes = pośpiechy wydawcy publisher rushes
25. publisher loses = wydawca przegrywa publisher loses
(7) decide, own, choose, prefer
Kolokacji: 4
(9) agree, argue, balk, contend
Kolokacji: 4
(10) sell, buy, tend, seem
Kolokacji: 4
(12) describe, report, warn, fear
Kolokacji: 4
(14) hope, plan
Kolokacji: 2
(15) complain, sue
Kolokacji: 2
czasownik + publisher
Kolokacji: 25
name publisher • find a publisher • include publishers • work for publishers • serve as publisher • ...
przymiotnik + publisher
Kolokacji: 74
major publisher • British publisher • independent publisher • American publisher • large publisher • small publisher • new publisher • ...
przyimek + publisher
Kolokacji: 13
by publishers • from publishers • to publishers • for publishers • with publishers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.