ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Transaction Publisher" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Transakcja Wydawca
  1. transaction rzeczownik + publisher rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Anarchy and the law: the political economy of choice, by Edward Stringham,Transaction Publishers.

powered by  eTutor logo