"publisher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publisher rzeczownik

rzeczownik + publisher
Kolokacji: 57
book publisher • magazine publisher • newspaper publisher • music publisher • Crown Publisher • Macmillan Publisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(2) magazine, newspaper, press
Kolokacji: 3
(6) game, Chicago, Mouton
Kolokacji: 3
(7) Post, deputy, executive
Kolokacji: 3
(8) London, Collins, fiction
Kolokacji: 3
(9) newsletter, Report
Kolokacji: 2
(10) US, New, Boston
Kolokacji: 3
(11) Web, print, material
Kolokacji: 3
(12) group, Paradigm
Kolokacji: 2
1. group publisher = wydawca grupowy group publisher
2. Paradigm Publisher = Paradygmat Wydawca Paradigm Publisher
(13) Progress, Berg, travel
Kolokacji: 3
(14) UK, test
Kolokacji: 2
(15) multimillionaire, millionaire
Kolokacji: 2
(16) vanity, specialty
Kolokacji: 2
(17) map, Science
Kolokacji: 2
publisher + rzeczownik
Kolokacji: 4
Publishers Information Bureau • Publishers Association • Publishers Weekly • publisher Faber
publisher + czasownik
Kolokacji: 100
publisher says • published by publishers • publisher receives • publisher rejects • publisher makes • ...
czasownik + publisher
Kolokacji: 25
name publisher • find a publisher • include publishers • work for publishers • serve as publisher • ...
przymiotnik + publisher
Kolokacji: 74
major publisher • British publisher • independent publisher • American publisher • large publisher • small publisher • new publisher • ...
przyimek + publisher
Kolokacji: 13
by publishers • from publishers • to publishers • for publishers • with publishers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.