ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Music Publisher" — Słownik kolokacji angielskich

Music Publisher kolokacja
Popularniejsza odmiana: music publisher
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wydawca muzyczny
  1. music rzeczownik + publisher rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The company became the second largest music publisher in the world.

powered by  eTutor logo