ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"publisher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publisher rzeczownik

rzeczownik + publisher
Kolokacji: 57
book publisher • magazine publisher • newspaper publisher • music publisher • Crown Publisher • Macmillan Publisher • ...
publisher + rzeczownik
Kolokacji: 4
Publishers Information Bureau • Publishers Association • Publishers Weekly • publisher Faber
publisher + czasownik
Kolokacji: 100
publisher says • published by publishers • publisher receives • publisher rejects • publisher makes • ...
czasownik + publisher
Kolokacji: 25
name publisher • find a publisher • include publishers • work for publishers • serve as publisher • ...
przymiotnik + publisher
Kolokacji: 74
major publisher • British publisher • independent publisher • American publisher • large publisher • small publisher • new publisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) major, comic, legal
Kolokacji: 3
(2) British, Scottish
Kolokacji: 2
(4) American, English, Brazilian
Kolokacji: 3
1. German publisher = Niemiecki wydawca German publisher
2. French publisher = Francuski wydawca French publisher
3. Italian publisher = Włoski wydawca Italian publisher
4. European publisher = Europejski wydawca European publisher
5. Dutch publisher = Holenderski wydawca Dutch publisher
6. Japanese publisher = Japoński wydawca Japanese publisher
8. Swedish publisher = Szwedzki wydawca Swedish publisher
9. Swiss publisher = Szwajcarski wydawca Swiss publisher
10. Danish publisher = Ciastko wydawca Danish publisher
(11) Canadian, Australian
Kolokacji: 2
(13) foreign, established
Kolokacji: 2
(15) electronic, digital
Kolokacji: 2
(16) well-known, famous, legendary
Kolokacji: 3
(17) reputable, respected, top
Kolokacji: 3
(18) London-based, York-based
Kolokacji: 2
(19) prestigious, influential
Kolokacji: 2
przyimek + publisher
Kolokacji: 13
by publishers • from publishers • to publishers • for publishers • with publishers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.