"publisher" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publisher rzeczownik

rzeczownik + publisher
Kolokacji: 57
book publisher • magazine publisher • newspaper publisher • music publisher • Crown Publisher • Macmillan Publisher • ...
publisher + rzeczownik
Kolokacji: 4
Publishers Information Bureau • Publishers Association • Publishers Weekly • publisher Faber
publisher + czasownik
Kolokacji: 100
publisher says • published by publishers • publisher receives • publisher rejects • publisher makes • ...
czasownik + publisher
Kolokacji: 25
name publisher • find a publisher • include publishers • work for publishers • serve as publisher • ...
przymiotnik + publisher
Kolokacji: 74
major publisher • British publisher • independent publisher • American publisher • large publisher • small publisher • new publisher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. British publisher = Brytyjski wydawca British publisher
3. independent publisher = niezależny wydawca independent publisher
5. large publisher = duży wydawca large publisher
7. new publisher = nowy wydawca new publisher
8. German publisher = Niemiecki wydawca German publisher
9. big publisher = duży wydawca big publisher
10. original publisher = oryginalny wydawca original publisher
11. French publisher = Francuski wydawca French publisher
12. current publisher = obecny wydawca current publisher
14. traditional publisher = tradycjonalistyczny wydawca traditional publisher
przyimek + publisher
Kolokacji: 13
by publishers • from publishers • to publishers • for publishers • with publishers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.