14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
1. present member = obecny członek present member
2. present director = obecny dyrektor present director
3. present mission = obecna misja present mission
4. present rank = obecny stopień present rank
  • The pay at your present rank isn't large.
  • Yu attained his present military rank on June 24, 2006.
  • He was elevated to his present rank of General on September 20, 2004.
  • He was appointed to his present rank in January 1951.
  • He attained his present rank of lieutenant general in July 2006.
  • Trom displayed none of the uncertainty that might have been expected from a man who had held his present rank barely a month.
  • His psychiatric problems didn't seem to show up until he'd reached his present rank of colonel.
  • He attained his present rank on June 20, 2004.
  • He was raised to his present rank shortly after.
  • No matter how fierce the casualties among dragonfliers, he wasn't likely to rise above his present rank.
5. present board = obecna komisja present board
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.