"present commissioner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny komisarz
  1. present przymiotnik + commissioner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. LoGrande would not rule out the appointment, after the election, of the present interim commissioner, James Caples.

powered by  eTutor logo