"present rank" — Słownik kolokacji angielskich

present rank kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny stopień
  1. present przymiotnik + rank rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The pay at your present rank isn't large.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo