Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"position" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

position rzeczownik

rzeczownik + position
Kolokacji: 235
leadership position • pole position • teaching position • management position • cabinet position • bargaining position • standing position • ...
position + rzeczownik
Kolokacji: 16
position paper • position player • position statement • position coach • position change • ...
position + czasownik
Kolokacji: 102
position includes • position changes • position gives • position makes • position allows • position holds • position goes • ...
czasownik + position
Kolokacji: 363
attack positions • change one's position • maintain one's position • use one's position • leave one's position • find in a position • ...
przymiotnik + position
Kolokacji: 613
strong position • defensive position • current position • better position • official position • original position • awkward position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. strong position = mocna pozycja strong position
4. better position = lepsza pozycja better position
5. official position = oficjalne stanowisko official position
6. financial position = status majątkowy financial position
7. original position = początkowa pozycja original position
9. awkward position = niewygodna pozycja awkward position
  • They could give us better support from their present position.
  • It was moved to its present position between 1910 and 1912.
  • In her present position, she couldn't leave the base even for a few minutes.
  • The high pressure wall then moved east to its present position over the central states.
  • It was moved into its present position between 1884 and 1889.
  • He also said it would require to be moved from its present position.
  • He knew how each of them had gotten to his present position.
  • In his present position, it might be forced upon him at any time.
  • Their present position could hardly be much more than three hours from Earth.
  • Repeat, we are on our way to your present position.
11. key position = kluczowe stanowisko key position
12. strategic position = strategiczna pozycja strategic position
13. prominent position = ważne stanowisko prominent position
14. dominant position = pozycja dominująca dominant position
16. unique position = wyjątkowa pozycja unique position
17. administrative position = administracyjna pozycja administrative position
18. relative position = względna pozycja relative position
19. precarious position = niepewna pozycja precarious position
20. upright position = położenie wyprostowane upright position
21. exact position = dokładna pozycja exact position
22. powerful position = potężna pozycja powerful position
23. fetal position = pozycja embrionalna fetal position
24. full-time position = pozycja na pełnym etacie full-time position
26. privileged position = uprzywilejowane stanowisko privileged position
27. permanent position = stała pozycja permanent position
28. competitive position = pozycja konkurencyjna competitive position
30. prone position = pozycja leżąca twarzą w dół prone position
31. proper position = należyta pozycja proper position
33. managerial position = stanowisko kierownicze managerial position
35. top position = najlepsza pozycja top position
36. political position = polityczna pozycja political position
37. similar position = podobna pozycja similar position
39. usual position = zwykła pozycja usual position
40. correct position = odpowiednia pozycja correct position
41. unusual position = niezwykła pozycja unusual position
43. best position = najlepsza pozycja best position
44. social position = społeczna pozycja społeczna social position
45. central position = główna pozycja central position
46. legal position = stanowisko prawne legal position
47. new position = nowa pozycja new position
49. important position = ważna pozycja important position
50. short position = pozycja krótka short position
51. low position = niska pozycja low position
52. academic position = naukowa pozycja academic position
53. German position = Niemiecka pozycja German position
54. normal position = normalna pozycja normal position
55. certain position = pewna pozycja certain position
56. final position = wygłos (koniec wyrazu) final position
57. public position = społeczna pozycja public position
58. open position = pozycja otwarta open position
59. bad position = zła pozycja bad position
60. vertical position = pozycja pionu vertical position
61. good position = dobra pozycja good position
62. right position = dobra pozycja right position
63. military position = militarna pozycja military position
64. economic position = gospodarcza pozycja economic position
65. American position = Amerykańska pozycja American position
69. weak position = niedostateczna pozycja weak position
70. geographical position = położenie geograficzne geographical position
71. vulnerable position = niepewna pozycja vulnerable position
72. neutral position = pozycja neutralna (optymalny układ kręgosłupa) neutral position
73. commanding position = rozkazując pozycji commanding position
74. old position = stara pozycja old position
75. initial position = pozycja wyjściowa initial position
76. forward position = do przodu pozycja forward position
77. natural position = naturalna pozycja natural position
78. large position = duża pozycja large position
79. extreme position = skrajna pozycja extreme position
80. perfect position = doskonała pozycja perfect position
81. British position = Brytyjskie stanowisko British position
82. special position = specjalna pozycja special position
83. untenable position = pozycja nie do obrony untenable position
84. enviable position = godna pozazdroszczenia pozycja enviable position
85. elevated position = wysoka pozycja elevated position
86. responsible position = odpowiedzialne stanowisko responsible position
87. prestigious position = prestiżowa pozycja prestigious position
88. fortified position = umocniona pozycja fortified position
90. respective position = odpowiednia pozycja respective position
91. excellent position = doskonała pozycja excellent position
92. possible position = możliwa pozycja possible position
93. fixed position = ustalone miejsce reklamy fixed position
94. specific position = określona pozycja specific position
96. dangerous position = niebezpieczna pozycja dangerous position
98. particular position = szczególna pozycja particular position
99. formal position = formalna pozycja formal position
100. Japanese position = Japońska pozycja Japanese position
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 130
przyimek + position
Kolokacji: 42
into position • of one's position • from one's position • with one's position • on one's position • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.