KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"paper" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

paper rzeczownik

rzeczownik + paper
Kolokacji: 143
toilet paper • tissue paper • position paper • Sunday paper • term paper • court paper • morning paper • ballot paper • research paper • ...
paper + rzeczownik
Kolokacji: 179
paper towel • paper bag • paper mill • paper cup • paper trail • paper clip • paper napkin • paper Mills • paper plate • paper product • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. paper towel = ręcznik papierowy, ręcznik kuchenny, ręcznik jednorazowy paper towel
2. paper bag = torba papierowa paper bag
3. paper mill = fabryka papieru paper mill
4. paper cup = papierowy kubek (np. do zimnych napojów) paper cup
5. paper trail = dokumentacja, zapis na papierze, pisemny zbiór dowodów, pisemny spis działań paper trail
6. paper clip = spinacz do papieru, spinacz biurowy paper clip
7. paper napkin = papierowa serwetka paper napkin
8. paper Mills = papierowy Mills paper Mills
9. paper plate = papierowy talerz paper plate
10. paper product = wyrób papierowy paper product
11. paper ballot = papierowa karta do głosowania paper ballot
12. paper money = pieniądze papierowe paper money
  • The central Bank took over production of paper money in 1984.
  • I wonder if we have become a country of only paper money.
  • It was required to pay only in the form of paper money.
  • Banks would start to issue more than just paper money.
  • They also printed their own paper money, which is now very hard to find.
  • It started the day after paper money was first introduced.
  • Paper money under my mattress is the way to go.
  • What happened to the $180 billion of paper money that seems to have disappeared?
  • Soldiers would be paid in gold instead of paper money.
  • And it only cost him five or six thousand dollars in paper money.
13. paper version = papierowa wersja paper version
14. paper company = spółka papiernicza paper company
15. paper edition = papierowe wydanie paper edition
16. paper work = papierowa praca paper work
17. paper currency = pieniądz papierowy paper currency
18. paper doll = papierowa lalka paper doll
20. paper industry = przemysł papierniczy paper industry
22. paper copy = papierowa kopia paper copy
23. paper record = papierowy zapis paper record
24. paper form = formularz paper form
25. paper tape = taśma papierowa paper tape
26. paper document = papierowy dokument paper document
27. paper tiger = papierowy tygrys (niegroźny wróg) paper tiger
28. paper sack = torba papierowa paper sack
29. paper airplane = papierowy samolot paper airplane
30. paper chase = podchody (gra dziecięca) paper chase
31. paper route = roznoszenie gazet według ustalonej trasy, rozwożenie gazet paper route
32. paper profit = zysk papierowy (wytworzony, ale jeszcze niezrealizowany) paper profit
33. paper ticket = papierowy bilet paper ticket
34. paper flower = papierowy kwiat paper flower
35. paper factory = fabryka papieru paper factory
36. paper book = papierowa książka paper book
37. Paper Moon = Papierowy Księżyc Paper Moon
38. paper manufacturer = producent papierniczy paper manufacturer
39. paper hat = czapka z papieru paper hat
40. paper loss = strata papierowa paper loss
paper + czasownik
Kolokacji: 161
paper describes • paper publishes • paper reports • paper shows • Paper presents • paper says • paper contains • paper makes • ...
czasownik + paper
Kolokacji: 138
file papers • paper submitted • deliver papers • use paper • paper called • include papers • make paper • paper entitled • ...
przymiotnik + paper
Kolokacji: 226
local paper • white paper • scientific paper • daily paper • weekly paper • brown paper • legal paper • commercial paper • ...
przyimek + paper
Kolokacji: 21
on paper • onto paper • of paper • with paper • to paper • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.