"outside" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

outside przymiotnik

outside + rzeczownik
Kolokacji: 244
outside world • outside wall • outside expert • outside force • outside help • outside linebacker • outside influence • outside source • ...
outside + przyimek
Kolokacji: 3
outside in • outside with • outside for

outside przysłówek

czasownik + outside
Kolokacji: 42
go outside • step outside • stand outside • wait outside • come outside • run outside • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.