"outside" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

outside przysłówek

czasownik + outside
Kolokacji: 42
go outside • step outside • stand outside • wait outside • come outside • run outside • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. go outside = wyjdź na dwór go outside
2. step outside = wyjść na zewnątrz step outside
3. stand outside = stań na zewnątrz stand outside
4. wait outside = poczekaj na zewnątrz wait outside
5. come outside = przyjdź na zewnątrz come outside
6. run outside = pobiegnij na zewnątrz run outside
7. get outside = dostań na zewnątrz get outside
8. walk outside = chodź na zewnątrz walk outside
9. work outside = pracować na zewnątrz, pracować w terenie work outside
10. stay outside = zostań na zewnątrz stay outside
11. move outside = rusz się na zewnątrz move outside

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.