"native" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

native przymiotnik

native + rzeczownik
Kolokacji: 424
Native American • native language • native species • native land • Native tribe • native speaker • native plant • native population • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
2. native form = rodzinna forma native form
3. native genus = rodzinny rodzaj native genus
  • Eurycea is a genus of salamanders, native to North America.
  • Trichosirocalus is a genus of true weevil, native to the Old World.
  • Thrinax is a genus in the palm family, native to the wider Caribbean.
  • Calyptronoma is a genus in the palm family, native to the Greater Antilles.
  • Abutilothamnus is a genus of trees in the family Malvaceae, native to Venezuela.
  • Lepidozamia is a genus of two species of cycad, native to Australia.
  • Anamirta is a genus of woody vines, native to southern Asia.
  • Virginia is a genus of small, terrestrial, colubrid snakes, native to the United States.
  • There are around 149 species distributed in sixteen genera, most native to the Old World.
  • There are at least two members of the genus, wood climbers, native to China.
4. native variety = rodzinna różnorodność native variety
5. native breed = rodzinna rasa native breed
6. native life-form = rodzinna dożywotni-forma native life-form
7. native biodiversity = rodzinna bioróżnorodność native biodiversity
(10) culture, society, civilization
Kolokacji: 3
(11) son, girl, boy, daughter
Kolokacji: 4
(14) country, region, area, haunt
Kolokacji: 4
(18) name, identity, character
Kolokacji: 3
(22) bird, oyster
Kolokacji: 2
(25) life, delicacy
Kolokacji: 2
(26) Indian, Amerindian, Inuit
Kolokacji: 3
(29) soil, territory, parish, turf
Kolokacji: 4
(30) word, format, intelligence
Kolokacji: 3
(38) Affair, ceremony
Kolokacji: 2
(45) Sweden, Briton, Celt, Swede
Kolokacji: 4
(49) costume, dress, garb, clothing
Kolokacji: 4
(50) Corporation, auxiliary
Kolokacji: 2
(53) element, one, ingredient
Kolokacji: 3
(54) Church, Christian
Kolokacji: 2
(57) literature, version
Kolokacji: 2
(58) legend, mythology
Kolokacji: 2
(61) dogwood, hardwood
Kolokacji: 2
(63) bee, insect, pollinator, ant
Kolokacji: 4
(66) copper, butterfly
Kolokacji: 2
(67) grape, canoe, seed
Kolokacji: 3
(68) youth, school, term
Kolokacji: 3
(69) fruit, product
Kolokacji: 2
(70) priest, clergy, shaman
Kolokacji: 3
(71) fern, thistle
Kolokacji: 2
(72) crayfish, mussels
Kolokacji: 2
(73) song, dynasty
Kolokacji: 2
(74) Belfast, Boston
Kolokacji: 2
(75) holly, chant
Kolokacji: 2
native + przyimek
Kolokacji: 7
native to • native from • native in • native of • native with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.