"native breed" — Słownik kolokacji angielskich

native breed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna rasa
  1. native przymiotnik + breed rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The little dogs began to be taken seriously as a native Russian breed in the 1950s, and grew in popularity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo