ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) official, bureaucrat
Kolokacji: 5
2. Interior Ministry official = Urzędnik ministerstwa spraw wewnętrznych Interior Ministry official
3. Foreign Ministry official = Urzędnik ministerstwa spraw zagranicznych Foreign Ministry official
4. Finance Ministry official = Urzędnik ministerstwa finansów Finance Ministry official
5. ministry bureaucrat = biurokrata ministerstwa ministry bureaucrat
(2) spokesman, spokeswoman
Kolokacji: 3
(3) building, troop
Kolokacji: 3
(4) degree, office, position
Kolokacji: 3
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.