"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. ministry is headed = ministerstwa są na czele ministry is headed
2. begin one's ministry = zaczynać czyjś ministerstwo begin one's ministry
4. continue one's ministry = kontynuować czyjś ministerstwo continue one's ministry
5. hold in the Ministry = ukryj Ministerstwo hold in the Ministry
6. pursue ministry = zajmuj się teką ministra pursue ministry
7. start one's ministry = zaczynać czyjś ministerstwo start one's ministry
8. control the ministries = miej pakiet kontrolny ministerstw control the ministries
9. manage ministry = zarządzaj ministerstwem manage ministry
(2) join, merge
Kolokacji: 2
(3) appoint, abolish
Kolokacji: 3
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.