"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) join, merge
Kolokacji: 2
(3) appoint, abolish
Kolokacji: 3
1. serve at the Ministry = służ przy Tece ministra serve at the Ministry
2. Ministry is created = Ministerstwo jest stworzone Ministry is created
3. pass to the Ministry = podaj Ministerstwu pass to the Ministry
5. send to the Ministry = wyślij do Ministerstwa send to the Ministry
6. set up by Ministry = założony przez Ministerstwo set up by Ministry
7. Ministry is given = Teka ministra jest udzielona Ministry is given
8. form a ministry = załóż ministerstwo form a ministry
10. serve to the Ministry = służ Ministerstwu serve to the Ministry
11. ministry based = ministerstwo oparło ministry based
12. develop ministries = rozwiń ministerstwa develop ministries
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...
przyimek + ministry
Kolokacji: 17
in the Ministry • by the Ministry • under the Ministry • from the Ministry • at the Ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.