ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. religious ministry = religijna teka ministra religious ministry
5. sacred ministry = święta teka ministra sacred ministry
6. prophetic ministry = prorocza teka ministra prophetic ministry
7. ecumenical ministry = ekumeniczne ministerstwo ecumenical ministry
(8) Danish, Swedish
Kolokacji: 2
(11) German, Prussian, Polish
Kolokacji: 3
(12) Egyptian, Ethiopian, Kenyan
Kolokacji: 3
(13) powerful, special, prime
Kolokacji: 3
(14) federal, local
Kolokacji: 2
(15) public, respective
Kolokacji: 2
(16) Brazilian, Mexican
Kolokacji: 2
(17) key, central, important
Kolokacji: 3
(18) Bavarian, provincial
Kolokacji: 2
(19) evangelical, evangelistic
Kolokacji: 2
(20) Presbyterian, apostolic
Kolokacji: 2
(21) lay, economic, earthly
Kolokacji: 3
(22) social, ex-gay
Kolokacji: 2
przyimek + ministry
Kolokacji: 17
in the Ministry • by the Ministry • under the Ministry • from the Ministry • at the Ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.