ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(2) issue, release, send, ban
Kolokacji: 4
(6) decide, select, regulate
Kolokacji: 3
(7) recognize, accredit
Kolokacji: 2
(8) confirm, maintain, insist
Kolokacji: 3
1. Ministry denies = Ministerstwo zaprzecza Ministry denies
3. Ministry rejects = Odrzuty ministerstwa Ministry rejects
4. Ministry declines = Upadki ministerstwa Ministry declines
5. Ministry agrees = Ministerstwo zgadza się Ministry agrees
6. Ministry responds = Ministerstwo odpowiada Ministry responds
(12) recommend, urge
Kolokacji: 2
(13) try, exist, investigate, seek
Kolokacji: 4
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...
przyimek + ministry
Kolokacji: 17
in the Ministry • by the Ministry • under the Ministry • from the Ministry • at the Ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.