ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
3. Air Ministry = Ministerstwo Lotnictwa Air Ministry
6. Ministry of Technology = Ministerstwo Techniki Ministry of Technology
9. church ministry = ministerstwo kościelne church ministry
12. Ministry of Agriculture = brytyjskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności Ministry of Agriculture
22. Ontario Ministry = Ontario Ministerstwo Ontario Ministry
24. Ministry of Science = Ministerstwo Nauki Ministry of Science
26. Ministry of Works = Ministerstwo z pracuje Ministry of Works
28. campus ministry = ministerstwo kampusu campus ministry
29. Oil Ministry = Ministerstwo naftowe Oil Ministry
30. UK Ministry = Brytyjskie Ministerstwo UK Ministry
34. Home Ministry = Ministerstwo domowe Home Ministry
35. State Ministry = Państwo Ministerstwo State Ministry
40. Ministry of Health Services = Ministerstwo służb zdrowia Ministry of Health Services
41. television ministry = ministerstwo telewizyjne television ministry
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...
przyimek + ministry
Kolokacji: 17
in the Ministry • by the Ministry • under the Ministry • from the Ministry • at the Ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.