"ministry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ministry rzeczownik

rzeczownik + ministry
Kolokacji: 85
Defense Ministry • government ministry • Air Ministry • Ministry of Resource Development • Ministry of Communications • ...
ministry + rzeczownik
Kolokacji: 17
ministry official • Foreign Ministry spokesman • Interior Ministry official • Foreign Ministry official • ministry spokesman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) official, bureaucrat
Kolokacji: 5
(2) spokesman, spokeswoman
Kolokacji: 3
(3) building, troop
Kolokacji: 3
2. Interior Ministry troop = Ministerstwo spraw wewnętrznych gromada Interior Ministry troop
3. ministry troop = ministerstwo gromada ministry troop
(4) degree, office, position
Kolokacji: 3
ministry + czasownik
Kolokacji: 69
Ministry announces • Ministry issues • ministry says • listed by the French Ministry • Ministry reports • ...
czasownik + ministry
Kolokacji: 26
ministry is headed • begin one's ministry • enter the ministry • join the Ministry • appoint in the Ministry • ...
przymiotnik + ministry
Kolokacji: 86
foreign ministry • new ministry • Iraqi Ministry • Norwegian Ministry • Italian Ministry • Christian ministry • interior ministry • ...
przyimek + ministry
Kolokacji: 17
in the Ministry • by the Ministry • under the Ministry • from the Ministry • at the Ministry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.