"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind czasownik

mind + rzeczownik
Kolokacji: 14
mind one's business • mind one's manners • mind people • mind sir • mind the store • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 6
bring to mind • come to mind • seem to mind • call to mind • tell to mind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) bring, come, seem, spring
Kolokacji: 4
(2) call, tell
Kolokacji: 2
1. call to mind = przypominać, przywodzić na myśl call to mind
2. tell to mind = powiedz umysłowi tell to mind
  • I told him to mind his own business, although he was probably right.
  • I thought he was going to tell me to mind my own business.
  • "Or you could just tell me to mind my own business."
  • "As a matter of fact, he told me to mind my own business."
  • Why, he would tell me to mind my own business?
  • But you may need to tell people to mind their own business.
  • Or you can just tell them to mind their own business.
  • But if I ask her about it she'll tell me to mind my own business, he thought.
  • "You could simply tell me to mind my own business."
  • She told me to mind my own business, asked what right did I have to tell her how to live.
mind + przyimek
Kolokacji: 11
mind about • mind in • mind for • mind with • mind on • ...
mind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 22
politically minded • mind terribly • technically minded • historically minded • internationally minded • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.