"globally minded" — Słownik kolokacji angielskich

globally minded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): globalnie zwracany uwagę
  1. mind czasownik + globally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Today, VoiceStream is an alluring prospect to globally minded telephone companies like Deutsche Telekom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo