"tell to mind" — Słownik kolokacji angielskich

tell to mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz umysłowi
  1. tell czasownik + mind czasownik
    Zwykła kolokacja

    I told him to mind his own business, although he was probably right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo