KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"line" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

line rzeczownik

rzeczownik + line
Kolokacji: 564
poverty line • railway line • product line • rail line • finish line • story line • phone line • party line • power line • telephone line • ...
line + rzeczownik
Kolokacji: 81
line drive • line coach • line drawing • line segment • New Line Cinema • line service • line item • ...
line + czasownik
Kolokacji: 247
line connects • line forms • line stretches • line represents • line crosses • line extends • line runs • line appears • line separating • ...
czasownik + line
Kolokacji: 274
line launched • write lines • live below the poverty line • call the Poison line • run on the line • line is known • deliver one's lines • ...
przymiotnik + line
Kolokacji: 584
bottom line • long line • main line • straight line • front line • offensive line • fine line • thin line • defensive line • hard line • direct line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. bottom line = rezultat, wynik bottom line
2. long line = prosta Aleksandrowa long line
  • History has to follow main lines or the story would never be told.
  • It has never been one of the main lines against 1.
  • The main line through here was closed on 5 May 1969.
  • Right, it is not the main line of the play.
  • The real battle will not be decided along the main line but rather here.
  • There were two main lines of thought I could follow.
  • The main line between the two cities opened in 1903.
  • It's more likely that they took the main lines down, outside of town.
  • Actually there is no strong reason for thinking that the main lines of development would have been very different.
  • But I can hardly be wrong about the main lines.
5. front line = linia walki front line
7. fine line = bliski związek, duże prawdopodobieństwo fine line
8. thin line = cienka linia thin line
9. defensive line = obronna linia defensive line
10. hard line = twarda linia hard line
11. direct line = telefon bezpośredni direct line
12. blue line = rąbek ołowiczy blue line
13. red line = czerwona linia red line
17. most-quoted line = najbardziej-cytować/zacytować linia most-quoted line
18. foul line = linia boiska, granica boiska foul line
19. clean line = czysta linia clean line
21. vocal line = wokalna linia vocal line
22. yellow line = żółta linia (zakaz parkowania) yellow line
23. melodic line = linia melodyczna melodic line
24. ethnic line = etniczna linia ethnic line
25. racial line = rasowa linia racial line
26. green line = zielona linia green line
28. faint line = słaba linia faint line
29. curved line = krzywa (np. linia na wykresie) curved line
30. famous line = sławna linia famous line
31. official line = oficjalna linia official line
32. diagonal line = ukośnica diagonal line
33. single line = linia pojedyncza single line
34. dark line = ciemna linia dark line
36. top line = przychody ze sprzedaży top line
37. double line = linia podwójna double line
38. electric line = linia elektryczna electric line
39. separate line = oddzielna linia separate line
40. tough line = nieustępliwa linia tough line
41. sharp line = ostra linia sharp line
42. tight line = ciasna linia tight line
44. white line = kresa biała, linia biała (spolt włókien na brzuchu) white line
45. entire line = cała linia entire line
47. similar line = podobna linia similar line
48. German line = Niemiecka linia German line
49. clear line = czysta linia clear line
50. final line = ostatnia linia final line
51. deep line = głęboka linia deep line
52. broad line = szeroka linia broad line
53. black line = niepasożytnicza choroba orzechów black line
54. best line = najlepsza linia best line
55. simple line = prosta linia simple line
56. unbroken line = nieprzerwana linia unbroken line
57. male line = linia męska male line
58. whole line = cała linia whole line
59. British line = Brytyjska linia British line
60. full line = pełna linia full line
61. bright line = jasna linia bright line
62. solid line = linia ciągła solid line
63. old line = stara linia old line
64. original line = oryginalna linia original line
65. different line = inna linia different line
66. strong line = silna linia strong line
67. private line = prywatna linia private line
68. great line = wielka linia great line
69. political line = polityczna linia political line
70. current line = linia bieżąca current line
71. female line = linia żeńska female line
72. major line = główna linia major line
73. good line = dobra linia good line
74. only line = jedyna linia only line
75. thick line = gruba linia thick line
76. small line = kreseczka small line
77. American line = Amerykańska linia American line
78. left-field line = wyjść/wychodzić-pole linia left-field line
80. imaginary line = linia umowna imaginary line
81. local line = lokalna linia local line
82. right-field line = prawy-pole linia right-field line
83. real line = rzeczywista linia real line
84. French line = Francuska linia French line
85. forward line = do przodu linia forward line
86. electrical line = elektryczna linia electrical line
87. open line = wolna linia open line
88. traditional line = tradycyjna linia traditional line
89. lateral line = linia boczna, linia naboczna (narząd czucia u ryb) lateral line
90. overhead line = przewód trakcyjny overhead line
91. continuous line = ciągła linia continuous line
92. western line = zachodnia linia western line
93. jagged line = postrzępiona linia jagged line
94. additional line = dodatkowa linia additional line
95. broken line = linia kreskowana, linia łamana broken line
96. spectral line = linie spektralne spectral line
98. certain line = pewna linia certain line
99. light rail line = linia światła kolejowa light rail line
100. religious line = religijna linia religious line
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 131
przyimek + line
Kolokacji: 50
in line • that line • via the line • by line • with lines • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.