"launch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

launch czasownik

launch + rzeczownik
Kolokacji: 86
launch missiles • launch satellites • launch raids • launch rockets • launch one's career • launch several services • launch an offensive • ...
czasownik + launch
Kolokacji: 22
help launch • plan to launch • prepare to launch • decide to launch • used to launch • ...
launch + przyimek
Kolokacji: 47
launch into • launch against • launch by • launched from • launched in • ...
launch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 36
officially launched • successfully launched • originally launched • later launch • formally launched • newly launched • ...

launch rzeczownik

rzeczownik + launch
Kolokacji: 30
boat launch • launch of album • missile launch • product launch • motor launch • ...
launch + rzeczownik
Kolokacji: 58
launch pad • launch vehicle • launch date • launch site • launch party • launch system • launch title • ...
launch + czasownik
Kolokacji: 16
launch occurs • launch takes • launch places • launch coincides • launch marks • ...
czasownik + launch
Kolokacji: 11
announce the launch • launch is conducted • see the launch • perform the launch • help launch • ...
przymiotnik + launch
Kolokacji: 34
official launch • successful launch • initial launch • commercial launch • public launch • ...
przyimek + launch
Kolokacji: 16
during launch • at launch • since one's launch • from one's launch • following the launch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.