"launch tube" — Słownik kolokacji angielskich

launch tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystrzelenie rura
  1. launch rzeczownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The structural integrity of the launch tubes is another matter.

    Podobne kolokacje: