"launch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

launch rzeczownik

rzeczownik + launch
Kolokacji: 30
boat launch • launch of album • missile launch • product launch • motor launch • ...
launch + rzeczownik
Kolokacji: 58
launch pad • launch vehicle • launch date • launch site • launch party • launch system • launch title • ...
launch + czasownik
Kolokacji: 16
launch occurs • launch takes • launch places • launch coincides • launch marks • ...
czasownik + launch
Kolokacji: 11
announce the launch • launch is conducted • see the launch • perform the launch • help launch • ...
przymiotnik + launch
Kolokacji: 34
official launch • successful launch • initial launch • commercial launch • public launch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. official launch = formalne wystrzelenie official launch
2. successful launch = udane wystrzelenie successful launch
3. initial launch = wystrzelenie pierwszej litery initial launch
przyimek + launch
Kolokacji: 16
during launch • at launch • since one's launch • from one's launch • following the launch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.